U bent hier: Home » Info » Onze missie en aanpak

Missie en pedagogisch aanpak

Scholengroep Rivierenland beschouwt kinderopvang als een basisbehoefte voor ouders.
Met het organiseren van kinderopvang doet de scholengroep aan maatschappelijke dienstverlening waarbij de realisatie van drie maatschappelijke functies wordt nagestreefd: een economische, een educatieve en een sociale functie.

De dienstverlening omvat niet alleen de verzorging van de kinderen, maar ook de opvoedkundige begeleiding, als aanvulling op de opvoeding thuis.

KDV ‘t Kasteeltje wil in eerste instantie een tweede thuis bieden aan de kinderen door:
- het functioneel en kindvriendelijk inrichten van de lokalen, zonder afbreuk te doen aan de
sfeer van gezelligheid
- een buitenspeelruimte te voorzien in een groene omgeving.

Het team volgt en stimuleert de algemene ontwikkeling van de kinderen, met bijzonder veel aandacht voor de affectieve behoeften van ieder kind.
Om de kwaliteit van de opvangvoorziening te bevorderen zullen de medewerkers geregeld nascholing volgen.

Om zijn missie te realiseren hanteert het KDV een constante gedragslijn die steunt op de zeven kernwaarden binnen de filosofie van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO):

  • Kwaliteit
  • Innovatie en creativiteit
  • Respect voor diversiteit
  • Betrokkenheid
  • Openheid en verdraagzaamheid
  • Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid
  • Vorming van de totale persoon

Op regelmatige basis zullen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd tussen het KDV en de eerste kleuterklas. Op die wijze vervult het KDV voor de kinderen een brugfunctie met de kleuterschool.